Toppbanner
karlerik_blogg2.jpg

Tallene som viser hvorfor Lyngdal, Kvinesdal og Farsund bør satse på Knertenland

Det er ingen grunn til å være skeptisk til Knertenland-prosjektet. Min optimisme er basert på tall, ikke synsing.

av Karl Erik Lohr, næringssjef i Lyngdal

 

 

I Lyngdal lytter vi ekstra godt etter når Ubostad-brødrene snakker. Stig og Gaute Ubostad leverer så det suser på Rosfjord strandhotell, både økonomisk og med arrangementer som begeistrer. Det er ikke få turister fra Rogaland som har fått dype røtter til Lyngdal på grunn av denne familien.

De har også fått sving på Lindesnes havhotell, der de nå er i gang med å realisere en undervannsrestaurant så spektakulær at folk garantert vil valfarte ens ærend til Lindesnes for å besøke den. Den kommer til å skape ringvirkninger for hele Lindesnesregionen.

Når Ubostad-brødrene nå gjør Knertenland til et offentlig/privat samarbeid på tvers av kommunene, er det derfor all grunn til å spisse ørene. Samtidig er det ikke bare renomméet til de dyktige brødrene som gir grunn til optimisme. Og det er ikke bare vi i Lyngdal som bør lytte ekstra godt etter når visjonene for Knertenland legges frem.

Bakgrunnen for Knertenland

Knertenland skal være en opplevelsespark i Lyngdal basert på barnebokforfatter Anne-Cath. Vestlys figur Knerten. Dersom alt går etter planen er Knertenland en realitet i 2020, samme år som Vestly ville fylt 100 år. Den store målgruppen er barnefamilier, den viktigste målgruppen for alle reiselivsbedrifter.

Målet for reiselivsbedriftene i Listerregionen er selvfølgelig å møte barnefamilienes behov. Jeg er overbevist om at nøkkelen heter Knertenland.

Enkelte har stilt spørsmål ved Knertens aktualitet. Knertens merkenavn står sterkt i Norge, og vil uten tvil få en ny giv med Knertenland. Uavhengig av dette tror jeg innholdet i opplevelsesparken vil være det avgjørende, ikke om den heter det ene eller den andre. At Ubostad-brødrene har fått hjelp av ITEC til å kvalitetssikre prosjektet, som blant annet har jobbet for Disney, bør det berolige noen og enhver. Knertenland kommer til å bli kvalitet!

MULIGHETENE: Alle som blir spurt om å investere i noe, bør stille seg spørsmålet: Hva får jeg igjen for dette? Javisst vil en opplevelsespark være bra for Lyngdal, men først og fremst: Knertenland vil være gull for hele regionen. Her en skisse fra Itec Entertainment.
Mulighetene. Målet for reiselivsbedriftene i Listerregionen er selvfølgelig å møte barnefamilienes behov. Jeg er overbevist om at nøkkelen heter Knertenland. Her illustrert med en skisse fra Itec Entertainment.

Strategien er gjennomtenkt

Som næringssjef har jeg fulgt planene tett i flere år. Jeg kan derfor bekrefte at Knertenland ikke bare er tatt ut av luften. Det ligger en nøye gjennomtenkt strategi og analyse bak. La oss dykke litt i tallene som bekrefter sannsynligheten for at Knertenland blir en suksess for ikke bare Lyngdal, men hele regionen.

Så mange antar vi vil besøke Knertenland

Transportøkonomisk institutt (TØI) leverer forskningsbasert kunnskap til hele landet. Vekst i Lyngdal brukte dem i samarbeid med Sørlandsbadet for å finne ut hvor mye badelandet bidro til regionen. Den gang konkluderte ringvirkningsanalysen enkelt sagt med at forhver krone som ble lagt igjen i Sørlandsbadet, dryppet det tre kroner på hele Listerregionen.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Samme institutt har gjort en ringvirkningsanalyse for Knertenland, som viser at potten til Listerregionen kan bli enda større. Så hvis ikke du har spisset ørene allerede, kan du gjøre det nå.

Analysen sier at med nøkterne besøkstall vil 120 000 årlig besøke Knertenland. Det vil det bidra til i overkant av 130 millioner kroner i direkte og indirekte ringvirkninger for Listerregionen og Lyngdal, 130 millioner kroner vi ellers ikke ville fått.

I regionen vår har vi flere viktige reiselivsdestinasjoner: Lista fyr har 60 000 besøkende, Lindesnes fyr har 80 000 besøkende og Lyngdals eget fyrtårn, Sørlandsbadet, har 200 000 besøkende. Dersom man tar TØIs besøksestimat og deler på to, er fortsatt business-caset så solid at Knertenland vil være lønnsom.

«What's in it for me», spør folk i Farsund og Kvinesdal

Bare se på Sørlandsbadet. Vi må ikke ta denne beslutningen basert på følelser om beliggenhet i Lyngdal. Det tar meg videre til neste punkt: Politikerne.

6 av 7 medlemmer i Lyngdal formannskap gikk 28. september inn for rådmannens innstilling om å bevilge 15 millioner kroner til investering i Anne-Cath. Vestly Museum i Knertenland. Det er dette museumet Lyngdal nå spør om Farsund og Kvinesdal vil være med på.

For dem er det ikke naturlig å gå inn i Knertenland, skriver Lister24, og det respekterer jeg, men de har åpnet opp for å bidra for museet, og det liker jeg.

Administrasjonen i Farsund har lagt frem et forslag om å bidra med 5 millioner. Jeg kan ikke annet enn å berømme dem for en modig satsing som jeg tror de i høyeste grad vil høste av. Så er det bare å håpe at politikerne i samme kommune følger opp, det samme gjelder også Kvinesdal.

– Hvis vi får til en offentlig spleisepakke, er jeg nokså trygg på at vi kommer i mål med prosjektet, har Gaute Ubostad sagt til samme avis.

Politikerne bør virkelig kjenne sin besøkelsestid. Deres støtte kan bidra til flere statlige og fylkeskommunale midler. Og da nærmer vi oss brått en realisering av et ambisiøst prosjekt som denne regionen så sårt trenger. La oss understreke at kommunene ikke skal inn i driften av Knertenland, men kun støtte museet – noe som vil være et veldig viktig bidrag til den faktiske realiseringen.

Næringssjefens røst: Når Lyngdal kommune velger advokat fremfor dialog, er vi på ville veier

Kommunene våre blir mer attraktive å bosette seg i

Store satsinger har ringvirkninger. Det vet vi lyngdøler alt om. Bostedsattraktiviteten i Lyngdal (se figur under) endret seg radikalt fra åpningen av Lyngdal kulturhus i 2004, og tok et nytt hopp opp i kjølvannet av at Sørlandsbadet kom i 2007, et badeland med 200 000 årlige besøkende.

Satsinger som dette er med på å trekke personer med høyere utdanning hjem til regionen. Bostedsattraktiviteten i hele Listerregionen har også løftet seg betraktelig. Fremover trenger vi alle kloke hoder vi kan få. Lyngdal kommune har ikke kraftpenger eller eiendomsskatt, og vi er avhengig av skatteinngang fra et blomstrende næringsliv og befolkningsvekst. Rådmannen sier i disse dager at skatteinngangen er høyere enn budsjettert. Det er et tydelig signal på at Lyngdal er i vekst, både hva gjelder antall innbyggere og byens næringsliv.

Men vi har ikke råd til å si at: Nok er nok, nå er vi fornøyde. Da har vi tapt. Vi skal videre, og det må gjelde hele regionen. Vi må trekke sammen.

Foren dere om Knertenland

Jeg krysser fingre og tær for at politikerne i regionen ser dette spennende regionale prosjektet som starten på flere forpliktende prosjekter mellom kommunene i Lister. På denne måten kan vi fortsetter den positive utviklingen når det gjelder bedriftsetableringer, besøks- og bostedsattraktivitet.

Alternativet tør jeg ikke tenke på – med en ny E39 rett utenfor stuevinduet. Med kort vei til Kristiansand og Stavanger, blir bostedsattraktivitet for de mindre kommunene om mulig enda viktigere for at folk skal bosette seg her.

Regionen har ikke råd til å la denne muligheten gå forbi seg. Så kjære Lyngdal, Farsund og Kvinesdal: Foren dere om Knertenland, så løfter vi regionen opp enda et nivå! 

undefined

Bostedsattraktivitet. Tabellen fra Telemarksforskning viser at Lyngdal hadde en negativ utvikling i bostedsattrakivitet fra 2002 til 2004. I perioden 2005-2007, og 2008-2010, har attraktiviteten derimot økt betraktelig. I inngangen før de to treårsperioden ble det gjort store investeringer i form av henholdsvis Lyngdal kulturhus og Sørlandsbadet. Listerregionen har også som helhet hatt et løft i denne perioden. (Illustrasjon: Telemarksforskning)

Syntes du denne saken var interessant? Lik og del på Facebook:

vand.no