Toppbanner
karlerik_blogg2.jpg

Det er lov å vingle når du skal handle for 400 millioner kroner

Lyngdal helsehus blir den største investeringen i kommunes historie, en investering som vil hefte ved mine barn og fremtidige generasjoner. Da må jeg som næringssjef si fra nok en gang: Det er ingen skam å snu, helsehuset bør ligge i Lyngdal sentrum.

av Karl Erik Lohr, næringssjef i Lyngdal

 

Etter å ha gått noen runder med meg selv om det vil være utidig å fronte nok en gang viktigheten av å bygge vårt nye helsehus i nærheten av sentrum, så har jeg konkludert: Det er lov for politikerne å vingle når du skal handle for 400 millioner kroner.

Selv om omdømmet til Lyngdals politikere er svekket og i beste fall oppleves som vinglete, så har økonomi og hastverk preget denne saken fra start til mål.

Beslutningen om den billige tomten på Rom har fått flere kjepper i hjulene med byggeutsettelse etter arkeologiske funn, samt kostnader knyttet til høybru og innsigelser mot rundkjøring på Rom. I tillegg viser tomten seg å være for liten for å bygge et fremtidig helsehus med integrerte tjenester. 

Dersom den nye helsehuset kun blir en oppgradering av Lyngdal bo- og servicesenter, da har vi bommet grovt med Lyngdals største investering noensinne!

Gode grunner til å snu

Etter vedtak frem og tilbake har man havnet på at Lyngdal helsehus skal ligge på Rom. Som jeg har gått ut og sagt i lokalmediene tidligere, mener jeg fortsatt at Bergesletta i Alleen er den beste løsningen for Lyngdal kommune. Når servicefunksjoner i det nye helsehuset på Rom må skrinlegges fordi den valgte tomten er ikke stor nok, er jeg ikke i tvil:

Det på tide å tenke seg om før det er sent.

Det gode arbeidet som er gjort på prosjektet på Rom, kan videreføres i det ferdigregulerte område i Alleen.

Forskjellen på Handelsparken og Alleen

Jeg vil minne om at kommunen gjennom vår vedtatte kommuneplan definerte Alleen, altså Lyngdal sentrum, som «den europeiske byen». Det vil si et levende sentrum med offentlige tjenester og mindre butikker.

Handelsparken ved E39 på Rom ble definert som den amerikanske byen med store kjøpesentre og kjedebutikker. Vi har sett mange kvadratmeter med butikkareal forsvinne fra Alleen (den europeiske byen), enten har de blitt lagt ned eller flyttet til Handelsparken (den amerikanske byen) som åpnet i 2012.

Handelsparken, som stort sett skulle selge kapitalvarer (tunge varegrupper), har fått lov til å omgjøre alt nå til detaljhandel. Dermed har Handelsparken økt med nærmere 40 000 kvadratmeter butikkarealer og 40 butikker. Og enda flere kvadratmeter er regulert til fremtidig handel som vil være viktig for handelsbyen Lyngdal.

Det burde jo da ligge i kortene at helsesenteret som er en offentlig institusjon burde legges til Sentrum med nærhet til andre tjenester og serviceenheter.

Utviklingen av Alleen

Sentrum må ha forretninger og levende handel for at det skal være fristende for folk å dra til byen. I tillegg må sentrum ha utesteder, restauranter og andre sosiale treffpunkt. Dette krever imidlertid god planlegging for å unngå konflikter.

Det er viktig å erkjenne at sentrum skal være mangfoldig. Det er det som gjør en by urban og som gjør det mulig å trekke mennesker til sentrum.

I Lyngdal er det nå godkjent mye leilighetsbygg rundt sentrum. Og da er det særdeles viktig å ha et levende sentrum, når kommunen har investert store penger i en ny flott miljøgate.

Ringvirkningene et helsehus gir

Jeg sier ikke at pasientene på Lyngdal helsehus kommer til å valfarte til alle verdens tjenester i nærliggende område, men tenk på synergiene.I Lyngdal helsehus vil det bli integrert tjenester og serviceenheter utover dagens offentlige tjenester. Fremover vil bruk av teknoloigi sammen med varme hender bli enda viktigere.

I dag er det meste av tjenesteytende næringer i offentlig og privat regi beliggende i Alleen sentrum. Det er det viktig at det gjør også i fremtiden. La oss tenke helhetlig i Lyngdal kommune, la oss velge oss Lyngdal helsehus på Bergesletta i Alleen.

Det er tross alt lov å vingle når du skal handle for 400 millioner kroner.

Syntes du denne saken var interessant? Lik og del på Facebook:

vand.no