Toppbanner
Aktive eldre.png

Det grå gullet og fremtidige arbeidsplasser

Politikerne har valgt å plassere det nye helsehuset på Rom ut i fra økonomiske hensyn. Nå er det på tide å ta en «Trump», om å samle oss bak beslutningen og spørre oss hva nå ?

Dagens gamlehjem er blitt omdefinert til et fremtidig helsehus, men det er få visjonære tanker og vyer om hva et slikt helsehus skal inneholde. 60 % av fremtidige arbeidsplasser er ikke oppfunnet enda, men en ting er sikkert og det er at helse og eldrebølgen er en av satsningsområdene for å stimulere til innovasjon og næringsetablering der både samfunnsutfordringene og markedsmulighetene er størst ifølge Innovasjon Norge. E-helse og velferdsteknologi som vi i Lyngdal og Listerregionen har opparbeidet oss masse kompetanse på gjennom flere nasjonale og et EU prosjekt gir oss en bedre mulighet for å lykkes med å ivareta eldrebølgen enn andre.

Vi må regne med at Kommune- Norge vil fremover tilrettelegge og fokusere på lovpålagte oppgaver knyttet til helse og omsorg, mens pårørende, frivillige organisasjoner og private aktører vil være sentrale for å kunne tilby tilfredsstillende kvalitative tjenester til morgendagens eldres behov. 

Morgendagens eldre går under betegnelsen «det grå gullet» og kjennetegnes for å være sosiale, kvalitetsbevisste krevende kunder som er villige til å betale for tjenestene sine. Ifølge Trendekspert Poul Erik Jacobsen i Pej-gruppen er «det grå gullet» ubegrenset på sommerferie. De vil nyte, oppleve og kose seg. De føler seg fri og aktive. Og de lever i pakt med hårsjamporeklamen; De synes at de har fortjent det.

Reiselivet må jo før jo heller innse at personer over 60 år blir den nye kundegruppen. I dag ser vi at ca. 70-80 % av cruiseturistene som ankommer Rosfjorden er pensjonister som ønsker å oppleve og nyte alderdommen.

I hytteundersøkelsen utført av Vekst i Lyngdal i 2014 sa flere av de pensjonerte hytteeierne at de tilbrakte opp imot 150-200 dager på hytta i året. Når vi vet at i Lyngdal har vi tett på 2000 hytter og at mange av hytteeierne fra Rogaland foretrekker hyttelivet og det gode klimaet på Sørlandet bør det gi oss inspirasjon til utvikle tilbud, service og tjenester som tilrettelegger bedre for denne viktige kundegruppen for shoppingbyen Lyngdal.

Våger vi – og vil vi gripe mulighetene ?

vand.no