Toppbanner
logo.png

Årsmøte i Vekst i Lyngdal

Årets årsmøte finner sted på Hamran på Snartemo den 28.03.2017 fra kl 16.00 - 18.00, og vi starter med et spennende faglig tema.

Vi har gleden å bli bedre kjent med historien om Hamran og deres fantastiske reise i fra håndverk til opplevelsesbedrift med tilhørende omvisning og bespisning.

Hamran er et stjerneeksempel på hva omstilling, kompetanseutvikling og samarbeid på tvers av kommunegrenser har å bety når man er lokalisert utenfor de store byene og fagmiljøene.

Årsmøte er som vanlig fra kl 17.00 - 18.00, hvor 2 styremedlemmer er på valg. Det vil komme forslag om vedtektsendringer grunnet kommunesammenslåing av Lyngdal og Audnedal.

Dersom det er andre saker som skal tas opp på årsmøtet – må de være ihende næringssjef Karl Erik Lohr (karlerik@vekstilyngdal.no) før 21.03.2017.

Bindende påmelding pga bespisning – til post@vekstilyngdal.no

Vel møtt!

vand.no