Toppbanner
Postgården_0935.jpg

Derfor er det viktig at du som medlem møter opp på årsmøtet til Vekst i Lyngdal

Markedsføring av Lyngdal som handelsby, og daglig leder-jobben i Vekst i Lyngdal er på agendaen når styret ønsker å høre medlemmenes synspunkt.

Denne uken gikk det ut en e-post til medlemmene i Vekst i Lyngdal (VIL), signert styreleder Jan Kristensen.

Han minner om årsmøte i VIL mandag 9. april klokken 17.00-19.00 i Næringshagen i Postgården, Alleen.

På årsmøtet vil også styret, anført av Atle Homme, gå gjennom status på prosjektet som en arbeidsgruppe i Vekst i Lyngdal og Lyngdal Markedsforening har jobbet med.

– Vi håper at flest mulig kommer for å være med å påvirke VILs fremtid, skriver Kristensen.

For 2018 meldes det om «solid økonomi og en stabil medlemsmasse på ca 85 medlemmer».

undefined
Styreleder i Vekst i Lyngdal. Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, ønsker medlemmer av Vekst i Lyngdal velkommen til årsmøte, i kraft av sin rolle som styrets leder av VIL.

Styrets vurderinger

Styret i Vekst i Lyngdal består av:

● Jan Kristensen (styrets leder), ordfører i Lyngdal kommune
● Atle Homme, daglig leder i Sørlandsbadet
● Norman Udland, rådmann i Lyngdal kommune
● Karl Endre Igland, valgt av Lyngdal kommune
● Jan Terje Rottem, Birkeland Bruk
● Roy Erik Reme, Nordic Dørfabrikk
● Reidun Bakken, ordfører i Audnedal kommune
● Oddvar Birkeland, Audnedal næringsforum


I brevet til medlemmene redegjør Kristensen for styrets vurderinger.

Styret vurderer følgende:

● Utsette ansettelse av nye daglig leder i Vekst i Lyngdal før vi vet vårt framtidige behov i sammen med Audnedal på næring. Daglig leder Karl Erik Lohr har siste arbeidsdag 30. april.
● Fordele arbeidsoppgaver og ressurser internt i Lyngdal kommune og eksternt med Lister Nyskaping og Lyngdal Markedsforening for å samhandle slik at vi kan tilby best mulig kompetanse, oppfølging og tilrettelegging ut i fra den enkelte bedrifts behov.
● Forslag om å redusere medlemskontigent for 2018 med 40 prosent, samtidig som VIL i samarbeid med Lister Nyskaping AS tilby gründerveiledning og kompetansehevende tiltak og kurs.
● Se på muligheter for en regional industri-/næringsforening i samarbeid med Lister Nyskaping AS, som også omhandler VIL sine medlemmer.

Han skriver videre: «Styret i Vekst i Lyngdal ser lyst på fremtiden, men ønsker å fortsette strategiske diskusjoner for å skreddersy «morgendagens» næringsapparat til næringslivets behov for tilrettelegging og rådgivning».

Markedsføring av handelsbyen Lyngdal


Vekst i Lyngdal ble etablert i 2010, og er Lyngdals kommunes næringsapparat og turistkontor. VIL er bindeleddet mellom privat næringsliv og Lyngdal kommune, og jobber samtidig for å tilrettelegge for økt verdiskaping og vekst i næringslivet.

Jan Kristensen skriver dette om den videre satsingen for markedsføringen av Lyngdal.

– Næringslivet i Lyngdal har i en årrekke hatt en betydelig vekst, men det er ingen garanti for fremtiden ved endrede behov til omstilling, bruk av teknologi og kundekrav. Styret i Vekst i Lyngdal, med Atle Homme i spissen, har jobbet i sammen med en arbeidsgruppe fra Lyngdal Markedsforening (LYMF) og VIL for å se på muligheter for å slå oss sammen til det beste for Lyngdal. Vi ønsker å presentere status og våre tanker i denne prosessen:

● LYMF overtar noen av oppgavene som VIL har gjort, og samarbeid om oppgaver
● For større oppgaver/prosjekter leies det inn tjenester
● Avsette 200 000,– av overskudd i VIL 2018 for å markedsføre Lyngdal 2022 som handelsby.

– Styret i VIL er avhengig av våre medlemmers meninger og synspunkter, skriver Kristensen avslutningsvis.

Velkommen til årsmøte i Vekst i Lyngdal, mandag 9. april klokken 17.00-19.00 i Næringshagen i Postgården, Alleen.

vand.no