Toppbanner
kvasfossen3.jpg

Opplevelsessenteret på kanten av juvet

Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter er snart ferdigstilt. Vi besøkte ildsjel og daglig leder Osvald Egeland for å lære litt mer om Sør-Norges nye attraksjon.

av Magnus Aunevik (Media Sør)– Når vi ligger og vipper på kanten er vi der vi skal være, sier daglig leder Osvald Egeland om det 400 kvadratmeter store bygget ved juvkanten nedenfor Kvåsfossen og Norges lengste fungerende laksetrapp. Når det ferdigstilles kan eventyret for alvor skyte fart.

Villig til å trekke seg

Da planene om å bygge et opplevelsessenter ved kanten av juvet ved Kvåsfossen sto i fare, var Osvald Egeland klar for å trekke seg fra hele prosjektet. Opplevelsen fra et senter hundre meter unna juvkanten, var ikke det han hadde sett for seg. Nå er et 400 kvadratmeter stort opplevelsessenter i ferd med å ferdigstilles akkurat der hvor gründeren ønsket det.

– Når vi ligger og vipper på kanten er vi der vi skal være, sier Osvald Egeland, mens han forteller om videre byggetrinn med store vinduer og en utstikker som vil ta besøkende over kanten av juvet.

Han gleder seg over hvor langt prosjektet har kommet, men ser frem til å ta fatt på flere av de mange idéene de har for bygget når det er ferdigstilt.

100 år gammel idé blir virkelighet

Idéen om en laksetrapp forbi Kvåsfossen sies å være over hundre år gammel, men prosessen som skulle føre til ferdigstillelse av Norges lengste laksetrapp startet først i 2002, etter henvendelse fra Lygna Elveeierlag 2 til Hægebostad kommune.

En rekke søknader, avslag og nye søknader senere, kunne grunneier Arne Oddvin Egeland, elveierlaget og alle de andre involverte glede seg over en spektakulær laksetrapp med 46 støpte kulper over 20 meters stigning. I kulp nr. 15 har publikum mulighet til å få øye på laksen på vei oppover gjennom fire store vinduer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

undefined
FLERE IDÉER: Osvald Egeland ser allerede frem til å ta fatt på  videreutviklingen. (FOTO: Magnus Aunevik, Media Sør)

 

Funksjon og attraksjon

Da familien Egeland ble enige med blant andre Hægebostad og Lyngdal kommune om å ta driftsansvaret for anlegget, ble planene for området rundt det som skulle bli Norges største laksetrapp med ett noen hakk større. I stedet for et observasjonsrom på 20 kvadratmeter, bestemte familien og prosjektetgruppa seg for å satse for fullt på attraksjonsverdien på stedet, ved å bygge et anlegg som skal bli senteret hvor man kan lære om laks i Sør-Norge.

Laksetrappa er på plass, men den ville laksen bestemmer selv hvordan den vil svømme, og Egeland presiserer at de aldri kan gi noen garantier for hva som svømmer i elva og i laksetrappa.

– Vi kaller oss Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter bevisst for at vi skal være et sted der man kan lære om villaksen, og i tillegg ha muligheten for å se den på vei opp fossen. Anlegget skal være en severdig attraksjon i tillegg til å ha en funksjon, forklarer gründeren.

Gøy og lærerikt

Når man går gjennom den 60 meter lange tunnelen for å komme til observasjonspunktene i laksetrappa, tar man ved hjelp av store plakater del i Villaksen Salomon spennende reise. I tillegg til inngående faktaopplysninger fra ressurssterke fagpersoner, gjør André Vaalers fortelling det ekstra spennende for barna.

– Det skal være moro å komme hit for barna, samtidig som det gir reell læring om emnet, forteller Egeland om visjonen sin for stedet.

120 idéer

Et opplevelsessenter på kanten av et juv under en foss er i full gang med å ferdigstilles, men de elleville idéene til Egeland stopper ikke der.

– Når bygget står ferdig begynner virkelig jobben med å utvikle driften. Det er da vi virkelig kan sette i gang med flere av idéene våre, sier Osvald, og klarer ikke la være å fortelle litt, selv om han helst ikke vil ha idéene på trykk enda.

Tanken om å kunne hive ut noen «gale idéer» og gå for dem, er noe av det som driver Osvald. Selv om ballasten fra å drive sitt eget Skilt og Dekor firma, LOGO, ikke umiddelbart skulle tilsi at opplevelsessenter rundt en laksetrapp var det naturlige neste karrieretrekket, ser Egeland det som en god ballast. De uendelige mulighetene gir kreativiteten hans mye spillerom.

– Når ingen har lagt noen føringer utover at man skal være et informasjonssenter for laks og natur, er all ballast god ballast, sier han og smiler.

Artikkelen fortsetter under bildet.

undefined
OVERBEVIST OM SUKSESS: Turistsjef Anne Grete Løland berømmer familien Egeland for sin enorme stå-på-vilje. (FOTO: Magnus Aunevik, Media Sør)


Nedenfor Kvåsfossen har de regulert inn 10 utleiehytter, og en bru over en flomelv vil gjøre det enkelt å ta seg fra Laksesenteret til Øyna Hytteferie og Camping.

Han ser for seg kafé og muligheter for julebord, selskap og en rekke andre arrangement året rundt i de nye lokalene.

Han ser også for seg muligheter for skjermer rundt om i lokalet, et minikalkningsanlegg for de unge og muligheter til å utnytte juvet i enda større grad, i tillegg til 120 andre idéer som han sånn cirka klarer å holde inni seg.

– Hvis jeg går ut med for mange av de 120 sprø idéene vi har offentlig, så forventer mange at det blir slik selv om vi selv bestemmer oss for å satse på noe annet, forklarer han mens han tydelig holder tilbake informasjon.

Kvåsfossen og laksetrappa ser han for seg vil utgjøre ca 50 prosent av attraksjonsverdien til senteret.
Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter skal bli det viktigste informasjonssenteret for laks og natur i Sør-Norge.

Uvurderlig hjelp

Veien for Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter fra idé til realitet er lang, og Osvald Egeland er den første til å erkjenne at det på ingen måte er et enmannsshow. Stå- på-vilje, kreativitet og naturinteresse er det nok av, men uten god støtte fra det lokale næringslivet, ville prosjektet aldri blitt en realitet.

– Uten gode samarbeidspartnere og kausjonister som Kruse Smith, Rosfjord Strandhotell, Birkeland Bruk, Erv Teknikk og Kvåstunet, ville vi aldri fått dette til, kommenterer Osvald Egeland om konseptet til om lag ni millioner i private midler, i tillegg til selve laksetrappa med en kostnadsramme på 15 millioner kroner i offentlige midler.

Egeland trekker spesielt frem prosjektleder Leidulv Nesgård, styreleder Gaute Ubostad i Kvåsfossen Eiendom og Trond Rafoss i Sørnorsk Kystnatur som enkeltpersoner som med sin ekspertise har vært viktige for at prosjektet skulle bli gjennomført.

– Gaute Ubostad har hele tiden poengtert hvor stor motivasjon eierskap til prosjektet gir, og det har han jo rett i, sier Osvald. Selv er han, sammen med kona Cecilie Christine Hunt, hovedaksjonær i Kvåsfossen AS som står for driften av senteret. Attraksjon Norge AS har også tatt med seg ekspertise inn som medeier. Faren Arne Oddvin Egeland eier Kvåsfossen Eiendom AS.

God start

Da det viste seg at Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter ikke fikk ferdigstilt byggingen til sommeren 2016, bestemte de seg likevel raskt for å finne alternative måter de kunne holde åpent på.

– Hvis vi ikke hadde holdt åpent, ville ikke telefonen stått stille i hele sommer, forklarer Osvald, som stadig må svare på henvendelser om åpningstider via telefon.

Det første året med deler av laksesenteret åpent har de talt om lag 4 000 betalende besøkende, og mener at det tallet skal dobles et par ganger når alt er oppe og går.

Artikkelen fortsetter under bildet.

undefined
MANGEDOBLING: Oppsynsmann Petter Røren gleder seg over et enorm potensiale for årene fremover. (FOTO: Magnus Aunevik, Media Sør)

 

Den beste lakseelva i Sør-Norge

På tampen av fiskesesongen ble Kenneth Bringsdal historisk ved å fange den første laksen over Kvåsfossen.
Selv om laksen lenge har tatt seg forbi fossen, markerer onsdag 24. august 2016 en historisk dag for alle fiskeentusiaster.

– Laksebestanden kommer til å mangedobles. Om 10 år kan det være den beste lakseelva i Sør-Norge, sier en engasjert Petter Røren, oppsynsmann for Lygna 1, elva nedenfor Kvåsfossen. Lengden på lakseelva har potensielt økt fra to til fem mil etter at laksetrappa kom.

Ved å avslutte fiskesesongen ved utgangen av august, håper elveeierlaget også på å bidra til fortsatt vekst i laksebestanden. Det er nemlig fra midten av august og ut året det viser seg å være mest og størst laks på vei opp elva for å gyte.
2016 ble den tredje beste fiskesesongen i nyere tid, med 1,6 tonn registrert fisket laks.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

undefined
BESTEMMER SELV: Laksen nyter fremdeles frihet til å svømme akkurat der den vil. (FOTO: Magnus Aunevik, Media Sør)

Engasjert turistsjef

Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter blir av turistsjef Anne Grete Løland skrytt opp i skyene for å begeistre turister i inn- og utland.

– Kvåsfossen har vært en attraksjon i seg selv lenge. I tillegg har man fantastiske turstier i området. All ære til familien Egeland for at de tør å satse på et helhetlig konsept rundt dette. Vi trenger slike ildsjeler. De har en enorm stå-på-vilje. Det kreves stort mot som privatpersoner å satse på et så stort prosjekt, men de har en veldig riktig holdning og gode støttespillere, så jeg er overbevist om at dette kommer til å gå bra, kommenterer hun.

Turister fra Tyskland og Belgia har gitt veldig gode tilbakemeldinger også på den midlertidige elgutstillingen som Kvåsfossen har hatt stående i lokalene gjennom sommeren.
Attraksjon Norge AS har også blitt medeiere i laksesenteret, og det er et samarbeid turistsjefen er veldig positiv til.

FAKTA
KVÅSFOSSEN - SØRNORSK LAKSESENTER

  • Norges lengste laksetrapp i tunnel.
  • Med sine 220 meter fordelt på 46 kulper som stiger 20 meter fra underkant til overkant av Kvåsfossen, ble laksetrappa i Kvås Norges lengste da den sto ferdig i juni 2014.
  • I tillegg til trappa er det en 60 meter lang tunnel inn til en liten fjellhall og et bygg på 400 kvadratmeter under bygging i tilknytning til Kvåsfossen og laksetrappa.
  • Grunneier Arne Oddvin Egeland eier bygningsmassen gjennom Kvåsfossen Eiendom AS.
  • Osvald Egeland, Cecilie Christine Hunt og Attraksjon Norge AS eier Kvåsfossen AS, som gjennom Kvåsfossen - Sørnorsk Laksesenter formidler attraksjonsverdien på eiendommen.

Syntes du denne saken var interessant? Lik og del Facebook:

vand.no