Toppbanner

Hvordan bli medlem?

Næringsbedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner kan bli medlem i næringsforeningen Vekst i Lyngdal (VIL). Bedriftene skal være representert ved bedriftens daglige leder eller annet medlem av bedriftens øverste ledelse. Organisasjoner er representert med styreleder eller annen valgt person fra styret.

Lag og foreninger
Lyngdal kommunes engasjement i VIL gir lag/foreninger som skaper verdier i form av større aktiviteter og arrangementer medlemskap i foreningen. Aktuelle lag/foreninger må søke om medlemskap i foreningen. Dette medlemskapet gir ikke stemmerett på årsmøtet, men tale og forslagsrett. Lag/foreninger som ønsker medlemskap betaler kun medlemskontigent tilsvarende bedrifter med 0-5 årsverk.

Gründere, studenter og pensjonister 
Gründere, studenter og pensjonister kan bli medlem av næringsforeningen til en noe redusert medlemsavgift. Intensjonen er å koble gründere og morgendagens bedriftsledere (studenter) med eksisterende bedrifter for å bygge nettverk, samt dele erfaringer, tips og suksesshistorier. Her har mange pensjonerte bedriftsledere masse kompetanse og kunnskap som kan og bør overføres til de unge for å ta lærdom av historien inn i fremtidens bedrifter.

Bli medlem?
Ta kontakt med annegrete@vekstilyngdal.no.

vand.no