Toppbanner

Frokostmøter

Frokostmøter er en glimrende arena for nettverksbygging, dele suksesshistorier og få faglig påfyll.

Lister Nyskaping er en av våre samarbeidspartnere, og de holder jevnlig kurs, seminarer og frokostmøter. 


Klikk deg inn på Lister Nyskaping sin kursoversikt.

vand.no