Toppbanner

Om Vekst i Lyngdal

Vekst i Lyngdal (VIL) er Lyngdals lokale næringsapparat og turistkontor, og er bindeleddet mellom kommune og næringsliv. Formålet til Vekst i Lyngdal er å fremme næringslivet i Lyngdal gjennom samarbeid, initiativ, tilrettelegging og idéskapning, med særlig fokus på turisme, handel og næring.

Selskapet medvirker til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser, i tillegg til å tiltrekke ny næringsvirksomhet i Lyngdal. Vekst i Lyngdal jobber komplementært med regionale aktører som Lister Nyskaping, Vest-Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å få tilgang til verdifull kompetanse lokalt og regionalt.

Vekst i Lyngdal er en næringsforening, som er finansiert gjennom tilskudd fra Lyngdal kommune, medlemskap fra næringslivet og gjennom offentlige og private nærings- og reiselivsprosjekter.

Vekst i Lyngdal har for tiden 90 medlemmer fordelt på næring, handel og turisme.

Målsetninger

VIL  skal bidra til verdiskaping gjennom 

Vi vil – vi våger 
Lyngdal kommunes slagord – Vi vil – vi våger ligger i ryggmargen til de fleste i Lyngdal. Blant ansatte i kommunen, innbyggere, bedrifter og politikere er det et sterkt ønske om å ville skape og se muligheter i kommunen man lever i. Dette er slagordet er selvsagt også noe Vekst i Lyngdal identifiserer seg med, og er et kjennetegn på at i Lyngdal våger vi å være annerledes og satse på det man er engasjert i; helhjertet og målrettet. Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider mot å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal. Dette skal synliggjøres gjennom:

Vekst i Lyngdal deler Lyngdal kommunes mantra om å være samarbeidsvillige og løsningsorienterte når muligheter kommer til syne eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten av nærings- og reiselivsarbeidet samsvarer med lokalsamfunnets forventninger.

Ansatte
Vekst i Lyngdal består av daglig leder (Næringssjef) og Reiselivsjef.
Vekst i Lyngdal er lokalisert i Stasjonsgata 26 i Lyngdal.
Turistkontoret er lokalisert i Lyngdal Kulturhus, Grøndokka 4 i Lyngdal.

annegrete.jpg

Anne Grete Løland
Reiselivssjef

karlerik.jpg rel=

Karl Erik Lohr
Daglig leder/Næringssjef

 

Styret
Jan Kristensen,  Ordfører,  Lyngdal Kommune, Styreleder
Norman Udland, Rådmann, Lyngdal Kommune
Karl Endre Igland, valgt av Lyngdal Kommune
Jan Terje Rottem, Birkeland Bruk
Atle Homme, Sørlandsbadet
Tore Gysland, Berry Alloc

Besøksadresse
Vekst i Lyngdal 
Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal

vand.no