Toppbanner

Om Vekst i Lyngdal

Vekst i Lyngdal (VIL) er Lyngdals lokale næringsapparat og turistkontor, og er bindeleddet mellom kommune og næringsliv. Formålet til Vekst i Lyngdal er å fremme næringslivet i Lyngdal gjennom samarbeid, initiativ, tilrettelegging og idéskapning, med særlig fokus på turisme, handel og næring.

Selskapet medvirker til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser, i tillegg til å tiltrekke ny næringsvirksomhet i Lyngdal. Vekst i Lyngdal (VIL) jobber komplementært med regionale aktører som Lister Nyskaping, Vest-Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å få tilgang til verdifull kompetanse lokalt og regionalt.

VIL er en næringsforening, som er finansiert gjennom tilskudd fra Lyngdal kommune, medlemskap fra næringslivet og gjennom offentlige og private nærings- og reiselivsprosjekter.

Vi har for tiden 90 medlemmer fordelt på næring, handel og turisme.

Målsetninger

VIL skal bidra til verdiskaping gjennom 

Vi vil – vi våger 

Lyngdal kommunes slagord, «vi vil – vi våger», ligger i ryggmargen til de fleste i Lyngdal. Blant ansatte i kommunen, innbyggere, bedrifter og politikere er det et sterkt ønske om å ville skape og se muligheter i kommunen man lever i. Dette er slagordet er selvsagt også noe Vekst i Lyngdal identifiserer seg med, og er et kjennetegn på at i Lyngdal våger vi å være annerledes og satse på det man er engasjert i, helhjertet og målrettet. Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider mot å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal. Dette skal synliggjøres gjennom:

Vekst i Lyngdal deler Lyngdal kommunes mantra om å være samarbeidsvillige og løsningsorienterte når muligheter kommer til syne eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten av nærings- og reiselivsarbeidet samsvarer med lokalsamfunnets forventninger.

Ansatte

annegrete.jpg

Anne Grete Løland
reiselivssjef

karlerik.jpg rel=

Karl Erik Lohr
daglig leder/næringssjef

 

Styret

  • Jan Kristensen (styrets leder), ordfører i Lyngdal kommune
  • Norman Udland, rådmann i Lyngdal kommune
  • Karl Endre Igland, valgt av Lyngdal kommune
  • Jan Terje Rottem, Birkeland Bruk
  • Roy Erik Reme, Nordic Dørfabrikk
  • Reidun Bakken, ordfører i Audnedal kommune
  • Oddvar Birkeland, Audnedal næringsforum

Besøksadresse

Vekst i Lyngdal 
Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

Turistkontoret er lokalisert i Lyngdal kulturhus, Grøndokka 4 i Lyngdal.

vand.no