Toppbanner

Om Vekst i Lyngdal

Vekst i Lyngdal (VIL) er Lyngdals lokale næringsapparat og turistkontor, og er bindeleddet mellom kommune og næringsliv.

Formålet til Vekst i Lyngdal er å fremme næringslivet i Lyngdal gjennom samarbeid, initiativ, tilrettelegging og idéskapning, med fokus på turisme, handel og næring.

Ansatte

 

 Anne Grete Løland smiler

Anne Grete Løland
reiselivssjef

 

Besøksadresse

Vekst i Lyngdal 
Torggata 4
4580 Lyngdal

Turistkontoret er lokalisert i Lyngdal kulturhus.

Styret i Vekst i Lyngdal

Samarbeid med regionale aktører

Selskapet medvirker til å videreutvikle eksisterende arbeidsplasser, i tillegg til å tiltrekke ny næringsvirksomhet til Lyngdal. Vekst i Lyngdal (VIL) jobber sammen med regionale aktører som Lister Nyskaping, Vest-Agder Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å få tilgang til verdifull kompetanse lokalt og regionalt.

VIL er en næringsforening, som er finansiert gjennom tilskudd fra Lyngdal kommune, medlemskap fra næringslivet og gjennom offentlige og private nærings- og reiselivsprosjekter.

Vi har for tiden 90 medlemmer fordelt på næring, handel og turisme.

Målsetninger

VIL skal bidra til verdiskaping gjennom 

Vi vil – vi våger 

Lyngdal kommunes slagord, «vi vil – vi våger», ligger i ryggmargen til de fleste i Lyngdal. Dette slagordet identifiserer Vekst i Lyngdal seg med. Det er et kjennetegn på at i Lyngdal våger vi å være annerledes og satse på det man er engasjert i, helhjertet og målrettet. Det er en sterk skapervilje og evne til å se muligheter her i kommunen, både blant kommunens ansatte, innbyggere, bedrifter og politikere. 

Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider mot å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal. Dette skal synliggjøres gjennom:

Vekst i Lyngdal deler Lyngdal kommunes mantra om å være samarbeidsvillige og løsningsorienterte når muligheter kommer til syne, eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten av nærings- og reiselivsarbeidet samsvarer med lokalsamfunnets forventninger. 

vand.no