Lyngdal Kirke

Lyngdal kirke er en laftebygget korskirke med galleri i to høyder rundt kirkeskipet. Kirken ble innviet i 1848 og har i dag plass til ca. 1300 personer.


Korshamn kapell

Ved kongelig res. av 22. mai 1906 ble det gitt tillatelse til at det bedehuset som er oppført kunne innvies til bruk ved kirkelige handlinger og gudstjenester.


Austad kirke ble bygd i 1801-02 og ble sannsynligvis tatt i bruk i 1803. Den er en laftebygget korskirke med 678 sitteplasser. Kirken ble som ny dekorert innvendig av Henrik Svennevik, og ved restaurering i 1930 ble noe av dette avdekket, etter at man i 1872 hadde malt over med en grå farge.


Kvås kirke ble bygd i 1835-36, og den er laftebygd med plass til ca. 800 personer. I 1880-årene ble det foretatt endel ombygginger på kirken