Lyngdal Kirke

Share |

Lyngdal kirke er en laftebygget korskirke med galleri i to høyder rundt kirkeskipet. Kirken ble innviet i 1848 og har i dag plass til ca. 1300 personer.

Kirkens kirkeklokker er fra henholdsvis 1748 og 1789, de er fra den gamle steinkirken som ble revet i 1846.

Kriken ble bygget etter tegninger fra Gabriel Kirsebom Kielland. Den er bygget som en korskirke med 1300 plasser.

Ca ti meter nord for kirkens plassering i dag lå det en steinkirke fra middelalderen. Denne ble revet i 1847.

Like ved Lyngdal Kirke finner du Kongeparken, her ligger fortsatt sju store gravhauger som man regner med stammer fra eldre jernalder og vikingtid. Sør i parken står pelle Storms statue av Kong Olav den hellige Haraldsson som besøkte Sælør i 1028. Monumentet ble avduket av Kong Olav V den 4. september 1983.

Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk
Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk

Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk
Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk

Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk
Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk

Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk
Lyngdal Kirke - Foto: K. Mørk